Thursday, February 14, 2008

సోనియా...తస్లీమా...

మన దేశ లౌకిక వాదాన్ని చూస్తే కళ్ళంబడి ఆనంద బాష్పాలొచ్చేస్తున్నాయి. ఎంత ఎత్తుగెదిగిపోయారో మన నాయకులు. అసలు వీరందరూ రహస్యంగా ఏదో కొత్త "స్వామ్యాన్ని" కనుక్కొన్నట్లే వుంది. ఓటుస్వామ్యం అని దానికి పేరు పెట్టుకుందాం.

సోనియా : పదేళ్ళ పాటు భారత పౌరసత్వం తీసుకోమని అత్త ఇందిర ప్రాధేయపడినా ససేమిరా అన్న ఘనత సొంతం. భర్తను ఇటలీ పోదాం బాబో అని పోరెట్టిన ఘనత కూడా వుంది. చివరికి తనను కాస్తయినా గుర్తించేది భారత్ లోనే అని ఈ మధ్యనే అర్ధం అయి పౌరసత్వం స్వీకరించి , ఆ తర్వాతే హిందీ నేర్చుకున్న ఘనత. ఈమెను మన దేశ నాయకులు ఇంట్లో భార్యకు ఇచ్చే విలువ కంటే ఒక పది రెట్లు ఎక్కువ గానే ఇస్తారు. తెలంగాణా ఇవ్వాలన్నా ఆమె, విమానం ఎగరాలన్నా ఆమెనే. దేశ ప్లానింగ్ కమీషన్ కే ఆమె చైర్ పర్సన్.

తస్లీమా : తన దేశం, భాష మీద అపార ప్రేమ, మానవత్వం మీద విపరీత నమ్మకం, హింస మీద అసహ్యంతో అత్యంత నిర్భీతిగా రాసే ఒక రచయత్రి. కుహానా లౌకిక వాదాలను చీల్చి చెండానికి వీరనారి. అసలయిన లౌకిక వాదానికి భారత్ లో చోటుందని, కలకత్తాలో తనకు, తన భాషకూ చోటుందని ఆశతో మన దేశ పౌరసత్వాన్ని గత కొన్నేళ్ళగా అర్ధిస్తున్నది. మన నాయకులకు ఆమె అస్సలు కనపడరు. ఆమె విన్నపాలు వినపడవు. ఆమె మీద దాడి చేసిన వెధవలకు అసలు శిక్ష కూడ పడదు. తోటి రచయత్రి అరుంధతీ రాయ్, మేధా పాట్కర్ లాంటి షో-ఉమన్ లకు ఆమె విషయం అస్సలు ఒక వస్తువు కానే కాదు. అవును మరి, ఆమె మన పార్లమెంటు మీద దాడి చేసుంటే బాగుండేది. కనీసం భారత్ లో తన కోసం ర్యాలీ తీసే గుంపు ఒకటి దొరికేది కదా....ఇప్పుడు తాజాగా మన ప్రభుత్వం సెలవిచ్చిందేమిటంటే...ఆమెకు ఇష్టం లేకుంటే దేశం విడిచి వెల్లొచ్చంట. ఆమె ఎప్పుడైనా ఇష్టం లేదని చెప్పిందా? ఏమిటీ ద్వంద్వ ప్రమాణాలు ?

ఈ దేశానికి, ఈ దేశాన్ని పరిపాలిస్తున్న వెధవ నాయకత్వానికి ఒక దండం రా దేవుడా !

రవీంద్రుడి గీతాంజలిలో దేశం కోసం, ప్రజల కోసం చేసిన వినతి ఈ రోజుకీ దేవుడు నెరవేర్చలేదు.

3 comments:

సూర్యుడు said...

Vote bank politics are new, they are there from the beginning and they will be there forever.

Sonia: I am feeling embarrassed that even now I can't speak Hindi but she could ;)

Taslima: Why should we give her the citizenship? If writing secular novels is a criteria, there may be so many others as well (of course, I don't know any other and I don't even know this lady writes secular writings)

Anonymous said...

We should be proud and accept Sonia Gandhi as our mentor.
1. She enjoyed all the comforts(with Late Rajiv Gandhi)
2. English took (more than) 100 years to rule Indians but she has done it in years.
3. She rules with other stamp.
4.An Italian, took control on Crores of Indian.

Shouldn't we proud.

Anonymous said...

ఆలస్యంగా స్పందిస్తున్నందుకు క్షమించు మిత్రమా..
మన కుహనా లౌకికవాదం గురించి ఎంత చెప్పుకున్నా..తక్కువే.. ఆ మధ్య హుస్సేను గారు వేరే దేశం పోతే వీరంతా తెగ బాధపడిపోయారు. ఆయన అక్కడి దేవుళ్ల మీద బూతు బొమ్మ వేస్తాడేమోనని మా లాంటి వాళ్లు ఆశగా చూస్తున్నారు.

బాలకృష్ణ

About Us | Site Map | Privacy Policy | Contact Us | Blog Design | 2007 Company Name