Friday, November 09, 2007

మాకు తెలీదేటి మరి

ఏటండీ ఈ ఇడ్డూరం. నీ సంగతి నాకు తెలుసంతారొకరు….సె ఎల్లెహె నీ సంగతి నాకూ తెలుసంతాడింకొకాయన. మరి తెలిస్తే మాకు సెప్పకుండా ఎందుకూంతున్నారు బాబు. అహ నా కర్ద్గం గానేదు కానీ, ఈ సంగతులేవో సెప్పేత్తే మా బాగా వుంటాది కదా.

ఓహొ మా బాబులు మా సెవుల్లో పువ్వుల్నేవండీ. మాకందరికీ మీ ఇద్దరి సంగతులూ తెలుసునండీ బాబులు. ఏటి? అలా సూత్తారేటి. ఎందుకు మిమ్మల్ని అదే పనిగా గుద్ది గుద్ది గెలిపిత్తన్నామనా?

అదేనండి మా జన్మలో చేసుకున్న ఖర్మ..

మీరంతే రోజు గుప్పెళ్లు, గుప్పెళ్లు కారం, వుప్పు తింతారు. మాకు అవి అట్టుకురావటానికి సొమ్ములేవి? అందుకే మామవి తినం.

అందువల్ల మాకు సిగ్గు నేదు, శరం నేదు. వోట్లు గుద్ది మిమ్మల్ని ఆ మాయదారి ఇల్లు, అదేటండి అంటారు….ఆ ఏదో అసెంబులీ అని….అక్కడికి పంపుతాం. కొట్టుకు సావడానికి మీ జిమ్మలరిగి పోయేలా…

3 comments:

Anonymous said...

అయ్యబాబోయ్, ఇరగదీసేసారు కదండీ

నా పేరు కూడా సెప్పాలంతరా :-)

radhika said...

too good

SRIDEVI said...

chala baga sepparandi

About Us | Site Map | Privacy Policy | Contact Us | Blog Design | 2007 Company Name